Kvalitetsklubb

KIL fotball har siden høst 2016 jobbet med kvalitetsklubbkonseptet i regi av Norges fotballforbund. Målet med prosjektet har vært å forsterke helheten i KIL fotball. Dette gir gode rammer for videre klubbutvikling.

Mer om kvalitetsklubbkonseptet kan du lese på nettsidene til Norges fotballforbund.