Dugnadsarbeid

Alle som selv spiller eller har barn i KIL fotball er med og driver både laget og klubben. Hvis alle gjør litt blir det ikke mye på hver.

Dugnadsarbeid og annet inntektsgivende arbeid som utføres av lagene skal informeres til leder i fotballgruppa. Dette gjelder ikke mindre jobber, kiosksalg etc., med netto inntekt under kr 1000,- Forøvrig skal det betales 20% av netto inntekt fra og med 2017. Dette rapporteres/overleveres til kasserer i fotballgruppa. Fotballgruppas andel går inn i driftsmidlene til gruppa og brukes til å dekke kontingenter, driftsutgifter for baner/anlegg/utstyr, busstransport, dommere etc

 • Kiosksalg ved vanlig seriekamper er det opp til laget selv å organisere (se arrangementsveiledning )
 • Ved pålagt dugnadsarbeid i forbindelse med fester, messer, Kolvereid-dager, cuper og andre arrangement vil styret sende ut dugnadslister. Styret har før sesongstart satt opp en egen dugnadskalender. Endringer kan komme.
 • Alle ansatte er pliktig til å delta på dugnadsarbeid, og at de må finne stedfortredere dersom de selv er forhindret fra å delta. 

Rydding rundt banen og vask av KIL-bua

 • Ukeplan (fordeling mellom lagene) settes opp av styret for hele sesongen
  • Arbeidet gjennomføres hver onsdag
  • Arbeidet ledes av minst 2 voksne personer og spillerne som er oppnevnt av lagleder
  • Det skal:
   • Plukkes søppel rundt hele kunstgressbanen, rundt og i KIL-bua og garasje tilhørende Kolvereid IL. Se spesielt rundt laglederbenker / under, rundt tribune.
   • Søppel bringes til containere bak Kulturhuset i Nærøy
   • Klubbhus og garasje/toalett støvsuges og vaskes (gulv/klosett/ servanter)
   • Kjøkken i Kil-bua vaskes (gulv, benker, ovn, kaffetrakter, vaffeljern)
   • Avfallssekk på kjøkkenet legges i container bak Kulturhuset i Nærøy
  • Når arbeidet er utført kvitteres på oppslått ukeplan

Ansvar for gjennomføring er lagleder til bemyndiget lag. 

Motorvei ved siden av vann

Avtaler

Ingen lag har anledning til å inngå egne sponsoravtaler/samarbeidsavtaler uten at disse er godkjent av styret i fotball og styret i Kolvereid Idrettslag.