Organisasjon

KIL fotball – organisasjon

Her kan du se KIL fotballs organisasjonskart

Kolvereid idrettslag – organisasjon

Kolvereid idrettslag er et breddeidrettslag som består av 10 særgrupper, deriblant KIL fotball. Særgruppene er underlagt et hovedstyre på fem personer i tillegg til en representant fra hver særgruppe som inngår i hovedstyret. For KIL fotball er det leders oppgave å sitte i hovedlaget.

KIL fotball har i februar måned årsmøte. Dette er særgruppens årsmøte som innstiller saker til hovedlagets årsmøte som arrangeres hver mars-måned. Vedtak på hovedlagets årsmøte legger grunnlag for KIL fotballs drift og økonomi. Kolvereid idrettslag sin organisasjonsplan beskriver aktiviteten i idrettslaget. KIL fotball har siden 2017 arbeidet med kvalitetsklubbarbeid med tett veiledning av Trøndelag fotballklubb, og har således en mer utdypende klubbhåndbok enn hva som beskrives om KIL fotball i organisasjonsplan vedtatt på årsmøte 2018.

KIL fotballs klubbhåndbok

KIl fotball har gjennom NFFs kvalitetsklubbarbeid bygd opp klubbhåndbok. Det er en digital håndbok som beskrives gjennom Kil fotballs nettside. Klubbhåndboka gir overordnede rammebetingelser og retningslinjer for KIL fotballs drift og aktivitet.

Hvorfor har vi klubbhåndbok?

  • Enklere å lede klubbhverdagen
  • KIL fotball har et oppslagsverk som er åpent for alle
  • Alle spillere, foreldre og frivillige får på en enkel måte å vite hva man skal forholde seg til, slik at vi kan unngå diskusjoner om hvordan ting skal gjøres.
  • Det vil være enklere å rekruttere frivillige som skal ta over oppgaver for andre, når man vet hva man skal gjøre.

 

Kommunikasjon/informasjon

Klubbhåndboken skal brukes aktivt. Sekretær i styret har ansvar for å oppdatere klubbhåndboken. Informasjon blir også gitt på foreldremøter og ved aktiv bruk av nettsidens nyhetsoppdatering og facebookgruppa til KIL fotball. Hvert lag har i tillegg en aktiv facebookgruppe.