Kampverter på cup

Kampverter på cup

NFFs handlingsplan 2012-2015 fastslår at ”Turneringsarrangører skal ha kampverter for å få godkjent turneringen.” KIL fotball skal implementere kampvertordningen og implementere dette i turneringer for å få de godkjent. For KIL fotball gjelder dette SMN-cup hver høst.

Før SMN-cup

 • Styret utnevner en kampvertansvarlig som setter opp en passende gruppe kampverter i forhold til antall baner og antall kamper.
 • KIL fotball har kampvertvester og foreldrevettkort.
 • Kampvertene samles i forkant av turneringen der ansvar og oppgaver gjøres tydelige, og der Fair Play-regler og Foreldrevettregler gjennomgås.
 • KIL fotball må kommunisere kampverter og deres rolle tydelig i invitasjon og i all senere info til påmeldte lag.
Motorvei ved siden av vann
Bilde av fjell omringet av skyer

Under SMN-cup

 • Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play.
 • Kampvertansvarlig samler alle kampverter til et morgen- møte. Vester og kort deles ut og vaktliste gjennomgås.
 • Kampvertene utfører sine gjøremål jfr. kampvertreglene.
 • Vi bruker høyttaleranlegget til å gjøre alle oppmerksomme på kampvertene
 • Kampvertene kan utgjøre juryen til kåring av Fair play-priser der det er  aktuelt

Etter SMN-cup

 • Kampvertansvarlig samler alle til et evalueringsmøte
 • Et notat fra møtet leveres i styret

Det skal være fokus på Fair Play både på og utenom banen, som et bidrag til å sikre gode opplevelser for alle i fotballen