Dommere

Kolvereid IL fotball har gjennom mange år satset på dommere. Vi har klubbdommere, rekruttdommere og kretsdommere.

Vi kjører klubbdommerkurs på våren, før sesongstart. Dette kurset gjelder fra de som fyller 13 år dette kalenderåret.

Vi dømmer egen serie, samt vi bidrar på cuper både lokalt og utenfor distriktet.

Rekrutt- og kretsdommerne har nært samarbeid med andre dommere fra Ytre Namdal.

Rekruttdommerkurs er det kretsen som holder, se Bli fotballdommer - Norges Fotballforbund for mer info.

Ønsker du å bli dommer, ta kontakt med [email protected].

Dommere på cup

I 2023 var våre dommere representert i egen serie, samt på lokale cuper. I tillegg hadde vi dommere på Kippermoen (bilde), Storsjøcupen og Norway Cup.

Dommere på Kippermoen i 2023
På Kippermoen i 2023 var KIL representert med klubb-, rekrutt- og kretsdommere.

Pr. vår 2023 er vi en av kretsens klubber i Namdal som har flest klubb-, rekrutt- og kretsdommere . Oppgaven videre blir å gi disse et tilbud og oppfølging for videre utvikling. Dette i tillegg til å ta inn nye klubbdommere hvert år fremover. Det er generelt stor frafall av dommer i alderen 14-16 år. Vi vil forhindre dette frafallet ved å tilby kurs, tett oppfølging fra Dommeransvarlig, samt  stort fokus på Fair Play.

Visjonen er "Ingen dommer ingen fotball"!

Ønsker du å bli dommer eller har andre spørsmål, ta kontakt med dommeransvarlig i KIL fotball, Geirid Holm, tlf 910 03 534 eller mail [email protected]