Hjemmekamper / arr. veiledning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus in lectus felis. Maecenas feugiat nunc egestas ex finibus, vitae vulputate felis pulvinar.

 • De skal bli tatt imot på en god måte og rammene rundt kampene skal være gode og tydelige.
 • Vi ønsker å etterstrebe å ha et godt omdømme på oss for å være en god og omtenksom vert.
 • Det skal være fokus på Fair Play både på og utenom banen, som et bidrag til å sikre gode opplevelser for alle i fotballen.
 • Fair Play-flagg skal være godt synlige, slik at alle, både tilskuere, spillere og støtteapparat kan se hvilke verdier som gjelder.
Motorvei ved siden av vann

Hvert lag har hver sin plastkasse til bruk ved hjemmekamper med kampvertvester, fair play kort og rutinebeskrivelse for kamparrangementet.  Disse står på kjøkkenet i KIL-bua.

Fairplay-møte
Fair play-møte gjennomføres før hver kamp i barne- og ungdomsfotballen. Les mer om det her.

Bilde av fjell omringet av skyer

Lagleders oppgave

 • Ta kontakt med motstander dagen før kampen for sjekk av draktfarger og ønske velkommen.
 • Ta kontakt med dommer dagen før kampen
 • KIL Fotball skal holde godkjente matchballer
 • Senest 2 timer (helst enda tidligere) før kamp sørge for at lagstropp er lagt inn i FIKS og at kamprapport er skrevet ut.
 • Sørge for at dommere får informasjon om at dommerregninger er signert og riktig utfylt av dommerne og at disse legges i postkasse i
 • KIL-bua, oppgjør skjer over bank. Dommere ved 5’er- og 7’er-kamper settes opp av dommeransvarlig, 9’er- og 11’er-kamper settes opp av kretsen.
 • Hjemmelaget legger inn kampresultat umiddelbart etter kampslutt via Minfotballapp’en.
 • Garderobene skal være reservert tidligere, men sjekk at dette stemmer ved å ta kontakt med Servicekontoret, Nærøy kommune.
 • Sørg for at medisinskrin er fylt og tilgjengelig under kamper.
 • Åpne toalett – lås toalettene etter kampens slutt.
 • Sjekk at mål og hjørneflagg er i orden i god tid før kamp. Overflødige mål trilles ut av baneområdet.
  Seniorlag – markedsføring av kamper på SoMe og Ytringen.

Kampvertens oppgave

Kampvertens oppgave er å sikre en smidig gjennomføring av fotballarrangementet. De skal ha på seg kampvertvesten hele tiden, ønske bortelaget velkommen, vise dem garderober og toalett. De tar også imot dommere, deltar i fair-play-møter før kampen og bidrar til en positiv atmosfære langs sidelinjen ved å bevege seg rundt banen.

Bruk av speaker-/lydutstyr

Det er kunn bruk av speaker- og lydutstyr ved seniorkamper. Detaljert beskrivelse for bruk ligger inne i KIL-bua

Førstehjelp

Ved behov for førstehjelpstiltak under kamper finnes det hjertestarter tilgjengelig i KIL-bua. Hjemmelaget skal alltid ha en førstehjelpskoffert tilgjengelig under kamper. Ved akutt behov, kontakt 113 umiddelbart.

Billettsalg

 • Billettsalg gjelder kun seniorkamper.
 • Ansvarlig for å skaffe til veie billettselger er økonomiutvalget.
 • Kiosksalg går til det enkelte laget, inntekt fra billettsalg går til fotballgruppa.
 • Billettsalget starter 30 minutter før kamp og avsluttes 30 minutter etter kampstart.
 • «Standplass» ved oppstart er ved inngang ved NTE. Etter at kampen er startet gåes det runde forbi tribune, Kil-bua og rundt banen.
 • Opptelling kontanter og terminal avstemmes etter avsluttet salg.
 • Resultatet føres inn på eget skjema. Underskrives av 2 personer.
 • Etter kamp leveres utstyr til kasserer eller bemyndiget person
 • Følgende utstyr utleveres i egnet plastkasse/ oppbevaringsboks: Terminal, billettblokker, billettveske, vest, vekslepenger, oppgjørsskjema
Motorvei ved siden av vann