Sportslig

Gjennom kriteriekravet i Kvalitetsklubb gis noen føringer på funksjoner som klubben må ha på plass. Ett av kriteriene for å bli kvalitetsklubb er å ha en plan over den sportslige aktiviteten.

Kolvereid idrettslag er et breddeidrettslag som bygger på følgende prinsipper: Ærlighet, respekt, glede, trivsel og samhold, og disse verdiene legges til grunn for blant annet det sportslige i KIL fotball.

Motorvei ved siden av vann