Trenerveileder

Trenerveileder er ansvarlig for klubbens arbeid på banen. De sentrale områdene skal være rekruttering og oppfølging av trenere, ansvar for å gjennomføre konkrete tiltak for realisering av sportsplanen og ansvar for trenerforum.

Trenerveileder skal:

 • Samarbeid med alle trenere i klubben gjennom trenermøter/enkelttreninger for å veilede trenere
 • Ansvaret for at treningsøkta.no implementeres som et planleggingsverktøy for alle lag
 • Arrangere 3 trenersamlinger i løpet av sesongen hvor treneransvarlig tar opp aktuelle tema, før oppstart på våren, midt i sesongen og en samling på høstsesongen.
 • Rettlede trenere under samlinger og samtaler og komme med forslag til øvelsesprogram
 • Tilstedeværelse på treninger til det enkelte lag etter koordinators kapasitet
 • Lede enkelte lags treninger i samarbeid og etter avtale med lagets trener
 • Være klubbens representant i samarbeidsprosjektene på trenernivå som klubben er en del av
 • Rapportere til og samarbeide med sportslig leder
  Være med å foreslå kandidater til videreutdanning
 • Representere klubben på verdig måte og vise gode holdninger iht ærlighet, samhold, respekt, glede og trivse
 • På trenermøter implementere kvalitetsklubb, informere om sportslig plan og oppfordre trenere til bruk av bruk av treningsøkta.no.
 • Bistår styret i arbeide med å engasjere trenere.

Trenerveileder for 2023 er:

Tor Gunnar Venås - Ungdom- og Seniorfotball
Thomas Fallmyr - Barnefotball
Geir Lauten - Keepere