Politiattest

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.

Hvem skal vi ha attest fra?

Trenere, lagledere, foreldre som er med på turneringer som ledere, samt de som ofte kjører andre sine barn. Det er bedre å ha for mange attester en for lite.

 

Politiansvarlig i Kolvereid IL er nestleder i hovedlaget. Sekretær i KIL Kristin Østnor Lande har ansvar for at alle aktuelle i KIL fotball får bekreftelse for at de skal ha politiattest.

  1. Kontakt Kristin Østnor Lande, tlf. 416 19 393 for å få bekreftet vedlegg.
  2. Fyll ut søknadskjema politiattest, og send søknaden og vedlegg elektronisk via denne linken.
  3. Du får politiattesten tilsendt fra politiet, og den viser du frem til sekretær i KIL Fotball.
Motorvei ved siden av vann

Politiattestansvarlig skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholden av søkeren.