Forsikring

Under fotballspilling kan skader og uhell oppstå, da spillet involverer intens fysisk kontakt, raske bevegelser og høy risiko for kollisjoner. Forsikring er viktig for å dekke eventuelle skader og sikre spillernes trygghet.

Forsikring

Alle som spiller i Kolvereid IL Fotball er omfattet av grunnforsikringene til Norges Fotballforbund (NFF)

All informasjon om forsikringsordningene finner du her

Skademeldingsskjema

Motorvei ved siden av vann

Lagsforsikringen gur spillerne en dekning under grunnforsikringen. Den enkelte spiller i tillegg kan tegne utvidet forsikring med bedre dekningen enn under lagsforsikringen.

Bestilling av utvidet forsikring gjøres her.

Bilde av fjell omringet av skyer

Informasjon

Førstehjelpsskrin / førstehjelpskurs

Alle trenere får utdelt førstehjelpsskrin til sine lag.
Alle trenere skal gjennomføre førstehjelpskurs hvert år.

Orientering til foreldre og spillere

Alle foreldre får orientering om forebygging, skade og forsikringsordning på foreldremøte/spillermøte ved oppstart hver vår.