Treningsavgift

Treningsavgift

Treningsavgift utgjør en hovedinntektskilde for dekning av driftskostnader i fotballgruppa. Spillere som eventuelt begynner etter sommerferien betaler halv treningsavgift.

Medlemtskontigent

For å være medlem i Kolvereid Idrettslag;
Kr. 100,- pr. medlem eller Kr. 300,- pr. familie

Treningsavgift 2024

Knøtt 6-8 år 500,-
Miniputt 9-10 år 650,-
Lilleputt 11-12 år 950,-
Småjenter/smågutter 13-14 år 1050,-
G16/J16 15-16 år 1400,-
Junior 17-19 år 2100,-
Senior 2600,-
trening

Spillere som det ikke betales kontingent for innen forfall, eller hvor kontingent for forrige sesong ikke er betalt, vil ikke være spilleberettiget
Spillere som ikke betaler avgifter er ikke dekket av klubben forsikring / idrettsforsikring
Avgifter som ikke betales innen fastsatt forfall oversendes til inkasso etter 1 varsel
Spiller(e) som har foreldre/foresatte i trener- eller laglederrolle i fotballgruppa er fritatt for kontingent. Dette gjelder kun for spiller(e) i det aktuelle laget, ikke for søsken i andre lag Foreldre/foresatte i styrerolle i fotballgruppa er fritatt for kontingent for en spiller. Når to foreldre bidrar på lagleder-/trenersida (eller bidrar på to lag), får familien fratrekk for kontingent på to barn
Det er ikke søskenmoderasjon for spillerkontingenten. Eventuell reduksjon av kontingent, pga. foreldres/foresattes økonomiske stilling, kan kun innvilges basert på søknad til styret

Turneringspenger

For overnatting, mat og transport både ved kamper (se reiseregulativ), og når det er cuper og andre arrangement.