FIKS-ansvarlig

Fiks står for Fotballens Informasjon og Kommunikasjons System og eies av Norges fotballforbund. I FIKS registreres alle apillere, trenere, lagledere og andre tillitsvalgte med dedikerte roller og oppgaver i driften av fotballgrupen.

FIKS-ansvarlig skal:

 • Gi tilgang til FIKS for trenere, lagledere og andre som bør ha dette.
  • Hvem som skal ha FIKS-tilgang vedtas i nært samarbeid med styret
 • Registrere personer med verv i klubben.
  • Dette i nært samarbeid med styret.
 • Sørge for at alle brukere i systemet kan sine oppgaver.
  • Hver vår skal det arrangeres FIKS-kveld for aktuelle nybegynnere i FIKS
 • Veilede og hjelpe klubbrukere ved spørsmål.
 • Fortløpende registrere klubbens nye og gamle spillere: aktiv/inaktiv.
  • Om det ikke betales treningsavgift og kontingent, endres spillere til inaktiv i FIKS, og spilleren kan ikke delta på kamper før avgiften er betalt. Dette i nært samarbeid med lagledere og kasserer i hovedlaget.
 • Påse at alle spillere er registrert i FIKS med rette forsikringer/kontrakter.
 • Administrere overganger inn og ut av klubben.
 • Melde på klubbens lag i seriespill.
 • Rapportere til sportslig leder.

Fiksansvarlig 2023 er: