Fair Play-ansvarlig

Klubbens styre oppnevner en Fair play-ansvarlig som kan, men ikke må, være et styremedlem som er ansvarlig for å koordinere Fair play-tiltakene i klubben og bruke Fair Play- programmet som en veileder.

Fair Play-ansvarlig skal:

 • Implementere klubbens strategi ut i praksis
 • Bindeledd mellom styret og lagene i klubb
 • Kommunikasjon med krets og forbund
 • Samarbeid med andre klubber i kretsen og delta på fellesmøter
 • rapportere til sportslig leder

Fair Play-ansvarlig 2023 er:

Praktiske ansvarsområder

 • Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter
 • Påse at anlegget har et Fair play-preg
 • Bestille Fair play-effekter i samarbeid med styret
 • Bistå ved Fair play-kvelder i klubb for spillere/foreldre/trenere
 • Holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag
 • Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder
 • Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper