Talentutvikler

Talentutvikleren skal:

  • Innstille spillere til sone- og kretslag, i samarbeid med trenerveileder og lagenes trenere
  • Følge opp spillere som er med på sone-/kretslag
  • Bistå spillere med råd og veiledning ifht egentrening, individuelle utviklingsmål, planlegging
  • Utarbeide rød tråd, sammen med trenerveileder, aktuelle trenere og fotballstyret (sportsplan)
  • Rapporterer til sportslig utvalg

Talentutvikler 2023 er: