Fairplay

Det skal være fokus på Fair Play både på og utenom banen, som et bidrag til å sikre gode opplevelser for alle i fotballen. Fair Play skilt skal være godt synlige, slik at alle, både tilskuere, spillere og støtteapparat kan se hvilke verdier som gjelder.

Hvert lag har hver sin plastkasse til bruk ved hjemmekamper med kampvertvester, fair play kort og rutinebeskrivelse for kamparrangementet.  Disse står på kjøkkenet i KIL-bua.

Fair Play Møte

Fair Play møte skal avholdes i forkant av kampen. Dette bidrar til å gjøre trenere, lagledere, kapteiner og dommere bedre kjent og blir enig om fortolkning av regler og rammer for kampen. Dette har vist seg å kunne medføre at terskelen for munnbruk og ufinheter heves – og da blir det en bedre kamp for alle. Fair Play møtet avholdes med trenere fra begge lag, dommere, lagets kapteiner og kampvert. Møtet avholdes i midtsirkelen.

Ansvar: Hjemmelagets trener.

Motorvei ved siden av vann

Barnefotball 6–12 år: Femmer og sjuer

Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair play-møte mellom trenerne og dommeren før kampen. Gå gjennom disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler:

Spillet:

Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper.
Utspillsregelen skal benyttes.
Tilbakespills regelen benyttes ikke, men vi oppfordrer til at keeper bruker beina.
Når kampen er ujevn – hvilke virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere?

Rammene:

Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.
Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden.
Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.

Ungdomsfotball 13–19 år:

Sjuer, nier og ellever

Dommeren, eller hjemmelagets trener hvis det ikke er oppsatt dommer, tar initiativ til et Fair play-møte mellom dommeren og trenerne før kampen.

Gå gjennom disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler:

Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.
Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden.
Trenere/lagledere har ansvar for å skape et godt Fair play-klima under kampen.
Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.
Etter loddtrekningen gjennomfører dommer og kapteiner «Handshake for Peace».