Rekrutteringssansvarlig

Rekrutteringsansvarlig sikrer KIL fotball at frivillige, de aktive og foreldrene har en felles forståelse for klubborganiseringen. Den rekrutteringsansvarlige skal kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner. Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben.

Rekrutteringsansvarlig skal:

 • Organisere møter for nye foreldre i barnefotballen
 • Møtene gjennomføres sammen med leder i KIL fotball.
  • Tidspunkt: avholdes 3. uka i august og 3. uka i mars
  • Innhold: «Velkommen til oss»
 • Hver vår og høst skal det gjennomføres møter med voksne, foreldre og ungdommer som er tilknyttet innvandringstjenesten
 • Føre løpende oppdatering av trenere og lagledere i barnefotballen, melde inn til Fiks-ansvarlig
 • Kurse/ melde på kurs nye lagledere/trenere
 • Ved årets slutt evaluere rekrutteringsarbeidet
 • Oppdatere klubbens rekrutteringsplan
 • Rapportere til sportslig utvalg

Rekrutteringsansvarlig 2023 er:

Ayla Veronica Johansen
Tlf: 994 32 635

Rekrutteringsansvarlig 2023 er:

Ayla Veronica Johansen
Tlf: 994 32 635