Rekruttering

Å bli med i KIL fotball er både gøy, lærerikt og sosialt! KIL fotball er klubbstyrt, dette for å gi alle spillere et likeverdig og godt tilbud. KIL fotball innkaller til rekrutteringsmøte 3. uka i august og 3. uka i mars hvert år. I tillegg har vi egne rekrutteringsmøter for foreldre, ungdom og voksne i Innvandringstjenesten.

Rekruttering 6-10 år

Vi anbefaler at dere leser informasjon på vår hjemmeside. Har du facebook, anbefaler vi at du blir medlem i KILfotball-gruppa.

KIL Fotball presenterer fotball for barn som begynner på skolen våren når de er 6 år. Formålet med rekruttering er å skape trivsel, læring og varig interesse for idrett og bevegelse i Kolvereid idrettslag.

Sportslig leder er ansvarlig for å rekruttere foreldretrenere som kan bistå med gjennomføringen av en times fotball-lek tilrettelagt for aldergruppen.
Treneransvarlig følger opp nye trenere, samt at de får tilbud om, og blir sterkt oppfordret til, å delta på barnefotballkurs utover høsten og våren.

Om du eller ditt barn blir medlem i løpet av sesongen, ta kontakt med lagleder eller rekrutteringsansvarlig, så får du orientering om klubben.

Motorvei ved siden av vann

Tema på rekrutteringsmøte