Sportsplan

KIL fotballs sportsplan er rammeverk for hvordan fotballopplæringen i KIL fotball skal utføres.

Ved å samle retningslinjer for trenere og lagledere i en sportsplan, vil vi ha et rammeverk for fotballtrening og utvikling i klubben, og den kan brukes som oppslagsverk.

Mål og verdier

Sportsplanen bygger på hovedlagets visjon og arbeid, og består av fotballgruppas visjon, verdier og målsettinger, samt trenerens arbeidsoppgaver. Dette legger rammene for klubbens fotballaktivitet.

Motorvei ved siden av vann
Bilde av fjell omringet av skyer

Skoleringsplan

Skoleringsplan tar for seg treninger generelt og det konkrete innholdet i treningene på de ulike alderstrinnene. Skoleringsplanen tar utgangspunkt i sportsplanens beskrivelse av mål og verdier. Som trener i KIL fotball skal man ha god kjennskap til skoleringsplanen og bruke denne aktivt.

Planen skal rulleres hvert år i forkant av årsmøte.