Lov og verdier

KIL fotball bygger på Kolvereid idrettslags sin lov, organisasjonsplan og verdigrunnlag. Verdibegrep som kjennetegner KIL er ærlighet, samhold, respekt, glede og tivsel. Hva betyr dette for KIL fotball?

Trenere

 • Vær rettferdig og redelig
 • Gjennomfør utviklingsamtaler med alle spillere fra 13 år og oppover
 • Skap trygghet gjennom lagånd, inkludering og vennskap
 • Ha fokus på fairplay på banen, både på trening og kamp.
 • Bruk humor!
Motorvei ved siden av vann
kil-logo

Styret og lagledere

 • Ta tiltak i konflikter
 • Opptre redelig
 • Arrangerer og delta på aktiviteter
 • Styret: ha god dialog med hovedlaget
 • Lagledere: ha god og tett dialog med trener og de andre laglederne
 • Leg til rette for god dialog på alle arenaer

Spillere

 • Gi alltid gi beskjed om du er forhindret i å møte
 • Vær rettferdig og redelig
 • Gi positiv feedback til dine lagkamerater
 • Vær inkluderende
 • Møt opp når lagkamerater spiller kamp
 • Vær delaktig på aktiviteter
 • Fairplay på trening og kamp
 • Ha respekt for medspillere, trenere, motstander og dommere
 • Bruk humor!
 • Prat fram laget ditt!
Motorvei ved siden av vann
Bilde av fjell omringet av skyer

Foreldre

 • Ta opp saker direkte med styret, trener eller lagleder
 • Vær delaktig I klubbens arbeid
 • Delta på kamper, arrangement, og vær positive både i tale og I SoMe
 • Fairplay på sidelinjen
 • Respekter det treneren og laglederen sier
 • Se hele laget