Forsikring

Forebygging
Fotballskader kan unngås. Les mer om det her.

Skade
Hva gjør jeg ved skade?

Forsikring
Alle som spiller i Kolvereid IL Fotball er omfattet av grunnforsikringene til Norges Fotballforbund (NFF).
All informasjon om forsikringsordningene finnes du på www.fotballforsikring.no.
Skademeldingsskjema

Lagsforsikringen gir spillerne en dekning under grunnforsikringen. Den enkelte spiller i tillegg kan tegne utvidet forsikring med bedre dekninger enn under lagsforsikringen. Bestilling av utvidet forsikring gjøres på www.fotballforsikring.no.

Førstehjelpsskrin / førstehjelpskurs
Alle trenere får utdelt førstehjelpsskrin til sine lag.
Alle trenere skal gjennomføre førstehjelpskurs hvert år.

Orientering til foreldre og spillere
Alle foreldre får orientering om forebygging, skade og forsikringsordning på foreldremøte/spillermøte ved oppstart hver vår.