Lagleders oppgave

Det velges 2 lagledere pr. år

Disse har til oppgave å:

 • være bindeledd/kontaktperson for spillere, trenere, foreldre/foresatte og styret
 • bidra til at laget og klubben fungerer godt
 • Jobbe med miljøtiltak rundt laget, feks kveldsmat

Informasjon om spillere m.fl.

 • Sørge for at alle spillere er registrert i Hoopit og at foreldre har lastet ned og tatt i bruk appen (fornavn, etternavn, fødselsdato, adresse og telefonnummer) og foreldre/foresatte (som over, unntatt fødselsdato)
 • Administratortilgang på Hoopit fås ved forespørsel til Ida F. Svendsen
 • Revidere laglister ved behov.
 • Sørge for at alle med roller i laget har gyldig politiattest. Les mer her.

Lagets draktsett

Draktene skal oppbevares i egen bag mellom kampene (ikke hjemme!).

Lagleder må:

 • passe på å få utlevert drakter i god tid før første kamp. Kontakt Andrea Sandneseng.
 • ordne vaskeliste - husk IKKE skyllemiddel
 • sørge for at draktene blir med på kampene
 • se over draktsettet av og til for å se til at alt er på plass
 • levere inn draktsettet/førsthjelpskoffert til sportsligleder Andrea Sandneseng ved sesongslutt

Delta på foreldremøter, trener- og lagledermøte og årsmøtet i håndballgruppa

 • Følge med på/lese info fra styret; på Kils hjemmeside (kolvereidil.no) og på facebook-sidene til både lagledere, lag og KIL håndball.

Foreldremøte

 • Holde ett foreldremøte, gjerne sammen med en representant fra styret i starten av sesongen.
 • Gå gjennom hva som forventes av foreldre i forhold til dugnader.
 • Gå gjennom arrangementsveiledningen i korte trekk og be foreldre bruke/gjøre seg kjent med informasjon som ligger på håndballfanen på nettsida.

Sekretæriat

Sørge for at minst 4 foreldre blir med på opplæring i sekretæriat før sesongen starter. Styret har ansvar for selve opplæringa.

Omberamming av kamper

 • Kontakt leder Petter Lysfjord tlf 41370931 før du starter prosess med omberamming.
 • En omberamming har stor kostnad for KIL håndball:
  • Omberamming
   • senest 30 dager før terminfestet kamp – 500,-
   • senest 10 dager før terminfestet kamp – 1000,-
   • senest 5-9 dager før terminfestet kamp – 2000,-
   • omberamming uten å gi beskjed til regionen – 5000,-
  • ikke møte på kamp:
   • senior – 10 000 + antatte billettinntekter og andre utgifter
   • 13-18 år – 5000 + antatte billettinntekter og andre utgifter
   • 11-12 år – 3000 + antatte billettinntekter og andre utgifter
 • Informasjon om kontaktpersoner og terminliste finner du på håndball.no.
 • Både hall, bortelag og hjemmelag må være tilgjengelig.
 • Ta kontakt med kontaktperson av bortelag for å avtale omberamming av aktuell kamp.
 • Kontakt leder Petter Lysfjord, som iverksetter omberamming.

Ved kamper

 • førstehjelpskofferten og draktene blir med
 • laget har medhjelpere (foreldre/foresatte)
 •  evt. egenandeler (skyss/overnatting) blir samlet inn og fordelt likt blant sjåførene som er satt opp til å kjøre
 • oppsatte sjåfører av privatbiler blir informert om at de kan søke styret om å få dekket 1 kr/km
 • laget har vester eller nøytrale drakter ved draktlikhet på bortekamper (vester finnes i utstyrsskapet i Nærøyhallen)
 • spillerne får beskjed om å ta med matpakke/drikke på bortekampene. Motiver gjerne for at spillerne spiser sammen på bortekamper.

Ved arrangement i hallen

Loddsalg

Økonomigruppen har det overordnede ansvaret for loddsalget, men lagleder for hvert lag har ansvaret for at alle på laget er med på salget. Levere ut loddbøker, og samle inn loddbøker og penger, for så å levere dette til kontaktperson i økonomigruppa.

Dopapirsalg

Økonomigruppen har det overordnede ansvaret for dopapirsalg, men lagleder for hvert lag har ansvaret for at alle på sitt lag får hentet ut dopapir. Evt. bistå økonomigruppen den kvelden det aktuelle laget skal hente ut sine sekker.

Ved evt. konflikter 

Samarbeide med trenere, spillere, foreldre/foresatte og styret. Ved alvorlige konflikter skal styret kontaktes.

Forøvrig: Det er trener som har ansvar for at alt nødvendig innhold er på plass i førstehjelpskofferten til enhver tid. Utstyrsansvarlig Margaret Hammer skal kontaktes ved oppfylling av kofferten. Utstyrsansvarlig Margaret Hammer kjøper inn og oppbevarer utstyr som f.eks. tape og isposer. NB: Klister sponses ikke av håndballgruppa. Tape er kun til førstehjelpsbruk.

Vi i styret hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål/trenger hjelp. Bare ta kontakt!

Lykke til,- du gjør en veldig viktig jobb!