Arrangementsveiledning Covid-19

Plan

Det utnevnes èn ansvarlig pr arrangement med spesielt ansvar for å sørge for at gjeldende nasjonale smittevernregler overholdes.

Nærøyhallen tar imot totalt 200 personer som alle registreres skriftlig med fullt navn og telefonnummer. Listene oppbevares i 10 dager og konfiskeres deretter.

Gjestelag loses til gitt garderobe, som også er merket med lagets navn. Hjemmelaget har ikke tilgjengelig garderobe.

Det er ikke tilgjengelig plass for oppvarming inne i hallen. Lagene oppfordres til oppvarming ute eller i garderoben.

Innbytterbenker byttes ut med stoler. Tribunen merkes for overholdelse av 1-metersregel.

Kioskutsalg flyttes til innerste hjørnet av foajen. Køplass markeres på gulvet med teip. Det oppfordres til kontaktløsbetaling. Selvbetjening er ikke lov. Vi selger kun innpakket mat.

Dørene merkes med plakater som forteller at en må vente til ansvarlig vert åpner. Gjestelag benytter borteste inngang, øvrige besøkende benytter hovedinngang.

Ansvarsfordeling

Vert 1(Covid-ansvarlig):

 • Står ved hovedinngang og tar imot funksjonærer, hjemmelag og tilskuere.
 • Sørger for at alle benytter håndsprit og registrerer alle med navn og tlf nr.
 • Skaffer oversikt over antall spillere, trenere, dommere, funksjonærer- for å få et ca anslag om hvor mange som kan slippes på tribune
 • Har kommunikasjon med tribunevert over antall tilskuere som kan slippes inn

Vert 2:

 • Tar imot gjestelag i borteste inngang og loser de til garderobe
 • Sørger for at alle spillere/trenere benytter håndsprit
 • Tar imot ferdig utfylt navneliste, som leveres vert 1.
 • Spriter toalett
 • Spriter spillere før ny kamp

Vert 3 (tribune):

 • Sørger for at tilskuere overholder 1-metersregel
 • Følger med om det fylles opp på tribunen og holder løpende kontakt med vert 1.

Vert 4 (hall):

 • Sørger for at 1-metersregel overholdes i innbyttersone.
 • Spriter stoler mellom kamper
 • Spriter overflater i garderobe før nytt lag skal inn

Vert 5 og 6 (sekretariat)

 • Spiller av lydfil om retningslinjer før hver kamp og i pausen
 • Bistår vert 4 med spriting av innbytterstoler og garderober
 • Spriter mikrofon etter bruk

Vert 7 (kiosk)

 • Håndterer alle varer. Selvbetjening er ikke lov
 • Oppfordrer til bruk av kontaktløsbetaling (vipps, tapping)
 • Dersom kontaktløs betaling ikke er mulig, må hansker brukes ved håndtering av penger.
 • Spriter disk og betalingsterminal jevnlig

 

Alle som har foretatt renhold må signere på renholdslisten til kommunen.