Brukerveiledning av LIVE sekretariat

Ved føring av digital kamprapport

Sekretariatet har ansvar for føring av Digital kamprapport.

 1. KIL håndball har eget nettbrett som brukes i sekretariatet.
 2. Det ligger tomme kamprapporter i sekretariatsbagen som lagleder på arrangørlaget har ansvaret for.
  De kan brukes som ekstra notat eller dersom det skjer noe uforutsett.
 3. Signering av kamprapporten gjøres elektronisk med pinkode som man får fra appen Min Håndball.
  Én lagleder fra begge lag signerer før kampstart (godkjenne kamptropp).
  Dommerne signerer etter kampslutt (godkjenne kamprapport).
 4. Brukerveiledning for LIVE-standard finnes i sekretariatspermen eller du kan finne den her.
  Sekretær for kampen bør gå gjennom denne veiledningen før en skal føre LIVE første gang.