Medlemskontingent og treningsavgift

Medlemskontigent og treningsavgift

Medlemskontingent - For å være medlem i Kolvereid idrettslag

Kr 100,- pr medlem eller 300,- pr. familie.

Spillere som det ikke betales kontingent for innen forfall, eller hvor kontingent for forrige sesong ikke er betalt, vil ikke være spilleberettiget.

Treningsavgift - for å være spiller i håndballgruppa

Treningsavgift utgjør en hovedinntektskilde for dekning av driftskostnader i håndballgruppa.

Treningsavgift 2023/2024 (satser vedtatt på årsmøte 2023):

Mini       500,-
G/J 10     650,-
G/J 11     950,-

 

Både treningsavgift og medlemskontingent betales via medlemsportalen Hoopit som lastes inn som app for telefon eller nettbrett

Spiller(e) som har foreldre/foresatte i trener- eller laglederrolle i håndballgruppa er fritatt for treningsavgift. Dette gjelder kun for spiller(e) i det aktuelle laget, ikke for søsken i andre lag. Foreldre/foresatte i styrerolle i håndballgruppa er fritatt for treningsavgift for èn spiller. Når to foreldre bidrar på lagleder-/trenersida (eller bidrar på to lag), får familien fratrekk for treningsavgift på to barn.

Fritidskortet

Fritidskortet er en kommunal støtteordning for familier som kjenner at økonomien blir et hinder for deltakelse på aktivitet.  Fritidskortet er digitalt og hentes på naroysund.friskus.com. Ta kontakt med Stine Barstad Holm enten via e-post [email protected] eller på telefon: 47687648 for å få tilsendt info om hvordan dere kan ta i bruk Fritidskortet.