Treningsavgift

Medlemskontigent/Treningsavgift

For å være medlem i Kolvereid idrettslag:

Kr 100,- pr medlem eller 300,- pr. familie.

Treningsavgift

Treningsavgift utgjør en hovedinntektskilde for dekning av driftskostnader i håndballgruppa.

Treningsavgift 2022/2023 (satser vedtatt på årsmøte):

Mini       500,-
G/J 10     650,-
G/J 12     950,-
G/J 14   1000,-
G/J 16   1300,-
Senior   3200,-
Veteran  250,-

Spillere som det ikke betales kontingent for innen forfall, eller hvor kontingent for forrige sesong ikke er betalt, vil ikke være spilleberettiget.
Spiller(e) som har foreldre/foresatte i trener- eller laglederrolle i håndballgruppa er fritatt for kontingent. Dette gjelder kun for spiller(e) i det aktuelle laget, ikke for søsken i andre lag. Foreldre/foresatte i styrerolle i håndballgruppa er fritatt for kontingent for en spiller. Når to foreldre bidrar på lagleder-/trenersida (eller bidrar på to lag), får familien fratrekk for kontingent på to barn.

Fritidskortet

Fritidskortet er en kommunal støtteordning for familier som kjenner at økonomien blir et hinder for deltakelse på aktivitet.  Fritidskortet er digitalt og hentes på naroysund.friskus.com. Ta kontakt med Stine Barstad Holm enten via e-post [email protected] eller på telefon: 47687648 for å få tilsendt info om hvordan dere kan ta i bruk Fritidskortet.