Politiattest

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.

Hvem skal vi ha attest fra?

Hvem skal vi ha attest fra?
Trenere, lagledere, foreldre som er med på turneringer som ledere, samt de som ofte kjører andre sine barn. Det er bedre å ha for mange attester en for lite.

Ida Fjukstad Svendsen har ansvar for at alle aktuelle i KIL håndball får bekreftelse for at de skal ha politiattest.

  1. Kontakt Ida Fjukstad Svendsen 40881105/[email protected] for å få bekreftet vedlegg.
  2. Fyll ut Søknadsskjema_politiattest, og send søknaden og vedlegg elektronisk via denne linken.
  3. Du får politiattesten tilsendt fra politiet, og den viser du frem til politiattestansvarlig i KIL;

Politiattesten er gyldig i 2 år.