Arrangementsveiledning

Før arrangementet

 • Gå inn på Håndballforbundet banebok og finn Nærøysund Arena. Der vil det ligge oversikt over kampene som skal spilles den dagen.
 • Lagleder setter opp dugnadsliste for dagens arrangement (2 stk i sekretariatet, 2 til å stå i kiosk og 1 hallvert). Dersom annen beskjed ikke er gitt tar alle som er satt på dugnadslista med 2 liter vaffelrøre samt en boks rømme hver.
 • Noen dager før arrangementet har lagleder ansvar for å hente ut bag med pengeskrin og bankterminal hos kasserer Ida Fjukstad Svendsen, tlf 40881105. Lagleder har også ansvaret for at bag bringes tilbake til Ida etter arr. slutt.
 • Hvis det er annet arrangement dagen etter, kan bag leveres lagleder til den gruppen som har arr dag 2.
 • I bag ligger det også:
  • Nøkkel-kort til kjøkken.
  • Rekvisita til merking av garderober
  • Oppgjørsskjema - For å registrere dagens salg (penger inn på bankterminal og kontant) MÅ fylles ut ved arrangementets slutt.
 • Har du spørsmål om varer som mangler, kontakt Ida eller Marte

Under arrangementet

Sekretariatet: Setter ut 2 bord i hallen. Rigge mål. Lystavla finner dere i en grå koffert på utstyrslageret til håndball. Der ligger det også en brukerveiledning. Kamprapportene føres på Ipaden, trenere må registrere spillere (med nummer fra G/J11) og signerer kamprapport digitalt på iPad før kamp. Dommerne signerer når kampen er ferdig.

Hallvert: Skal ha på seg gul vest merket Hallvert/fairplayvert, denne finnes i bag. Fordel garderobene, sett opp lapper på dørene om hvilke lag som skal bruke de ulike garderobene (utstyr finnes i boks merket rekvisita på kjøkkenet). Hallverten skal ta imot bortelag og dommere, og vise de garderobene. Sjekke at sekretariatet har det de trenger av mat og drikke. Ro ned publikum hvis de er ufine mot dommer/spillere/lag.  Moppe gulv under kampen/se innom garderobene jevnlig å rydde ved behov.

Kiosk: Trakte kaffe, steke vaffel, koke pølser – ellers klargjøre til salg. Dersom pølsekoker skal brukes MÅ denne settes på med en gang man ankommer sin vakt. Det tar tid å varme opp denne. Om ønskelig kan kiosken rigges på tribunen. Man flytter da to bord og stoler fra kjøkkenet og frakter varene inn dit. Selvom kiosken rigges på tribune, skal alle varer finnes tilgjengelig for salg. NB. det er dårlig dekning på bankterminal inne i tribunen, så kortbetaling må skje ute i gangen.

Etter arrangementet

 • Alle skal være med på å rydde opp, sette på plass mål og utstyr som er brukt. Kjøkkenet skal ryddes, søppel skal bæres ut til avfallsjakter som står utenfor hallen. For å åpne disse må du ha med adgangskortet med. Garderober og tribuner skal ryddes for søppel. Skrinet med penger telles opp av 2 stykker, oppgjørsskjema finner dere i permen, fylles ut og underskrives av 2 stykker.
 • Dersom det er arrangement over 2 dager (f.eks lørdag og søndag), må de som har ansvaret på lørdag sørge for at det er nok varer til søndagsarrangementet, og ved behov handle inn det som trengs på Coop Extra/Europris.
 • Pant fra dagens arrangement skal pantes på Coop Extra. Pantelapp leveres i kassen og godskrives kontoen til håndballgruppa. Ved arrangement på søndag, må dette gjøres på mandag. Evt kan pant legges pantebokser som finnes på tribunen og i entreen.
 • De som har arrangementet forlater ikke hallen før de tilreisende har dratt. Lysene i hallen slukkes. Hallen låses automatisk en time etter siste kamp.

Lagledere/trenere i KIL-håndball har ansvar for å sette seg inn i branninstruksen i Nærøysund Arena.