Forsikring

Forsikring

Forsikring barn til den dato de fyller 13 år
Her kan du lese om  barneidretts- og klubbforsikring. Forsikringspremien betales av Norges Idrettsforbund.

Forsikring for spillere med lisens
Har du lisens, er du også forsikret i Gjensidige. Les mer om ordningen her.

Meld skade

  • Meld skade før du starter behandling. Ring Gjensidige Idrettsforsikring, telefon 98 70 11 15
  • Skade skal fortsatt meldes elektronisk på www.gjensidige.no/handballforsikringene
  • Er du under 18 år må skademelding fylles ut av foresatte. Husk at den som melder skaden må ha BankID brikke eller BankID på mobil.