Sportsplan

Sportsplan

KIL håndballs sportsplan har som formål er å sikre spillerne et trygt og utfordrende treningsmiljø. Med ufordrende mener vi et miljø som gir utviklingsmuligheter for alle spillere ut fra de forutsetninger den enkelte har. Et annet mål er å gi trenere/lagledere en innsikt i retningslinjer for arbeid med yngre lag, og sikre spillerne en kontinuitet i treningsarbeidet ved trener/laglederskifte.