Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Kolvereid IL 20.3.24

Publisert: 13. mars 2024

årsmæte

Til medlemmer i Kolvereid Idrettslag

 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Kolvereid Idrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte av 24.2.2024

Årsmøtet avholdes onsdag 20. mars kl 1800 i møterommet i andre etasje i Nærøysund Arena.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2:    Velge dirigent(er)

Sak 3:    Velge protokollfører(e)

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:  Godkjenne foretningsorden

Sak 6:    Godkjenne innkallingen

Sak 7:    Godkjenne saklisten

Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Hovedlaget
Badminton
E-sport
Fotball
Håndball
Ski
Svømming
Trim
Turn

Sak 9:    Behandle

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning

Hovedlaget

Resultatrapport KIL hovedlag pr 311223 Balanserapport KIL hovedlag pr 311223 Revisjonsberetning hovedlaget 2023

Allidrett

Allidrett balanse 2023 Allidrett – resultat 2023 Revisjonsberetning allidrett 2023

Badminton
Protokoll side 1 Protokoll side 2

Badminton revisjonsberetning 2023 Balanserapport KIL badminton 31.12.2023   Resultatregnskap KIL badminton 2023
E-sport

Njord balanserapport 2023 Njord resultatrapport 2023 Revisjonsberetning E-sport 2023 Årsmøteprotokoll Njord Esport 2023

Fotball

KIL fotball regnskap 2023 og budsjett 2024 (1) Revisjonsberetning KIL fotball 2023 Årsmøteprotokoll fotball 2024

Friidrett

Balanse friidrett 2023 Resultat friidrett 2023 Revisjonsberetning Friidrett 2023

Håndball

Balanse Håndball pr 31.12.2023 (2) budsjett 2024 Resultat Håndball pr 31.12.2023 (1) Revisjonsberetning 2023 – KIL Handball

årlig møte referat

Judo

Balanse 2023 Judo resultat 2023 Revisjonsberetning Judo 2023
Orientering

Resultatrapport orientering 2023 Balanse orientering 2023

Ski

Balanserapport Ski pr 31.12.2023 Budsjett ski 2024 Kontrollutvalgets beretning ski 2023 Resultatrapport Ski pr 31.12.2023 Ski protokoll årlig møte 2023

Svømming

Årsmøte svømming 2024
Trim

Revisjonsberetning 2023 trim Trim Årsmøte 2024
Turn

Årsmøte turn 2023

 

Sak 10: Behandle forslag og saker

10.1  Opptak av lån – KIL Ski Finansieringsplan_prosjekt_lysløype Prosjektbeskrivelse Årsmøtesak_låneopptak_lysløypeprosjekt

10.2 Skal vi modernisere logoen i KIL?Fornye logoen

10.3 Vintertrening, styret foreslår at denne behandles under sak 13Sak til årsmøte i Kolvereid idrettslag Innspill til orgplan fra fotball

Sak 11:  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. SAK 11 Medlemsavgift og treningsavgift

Sak 12: Vedta idrettslagets Budsjett hovedlag 2024

Sak 13: Behandle idrettslagets Organisasjonsplan, endringer i rødt

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

– leder velges for 1 år

– kasserer velges for 2 år

– styremedlem velges for 2 år

– vara velges for 1 år

– nesteleder Andreas Øie – ikke på valg
– sekretær Katarzyna Chwasta – ikke på valg

 

14.2 Kontrollutvalg:

– 2 medlemmer til kontrollutvalget – velges for 2 år

– Kenneth Haug og Anders Paulsen er ikke på valg

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

 

14.4 Valgkomité:

– leder

– medlem[mer]

– varamedlem[er]

 

Med vennlig hilsen
styret