Årsmelding 2023

Publisert: 02. februar 2024

Njord logo årsmøte

Konstituert styret i Njord Esport har i 2023 bestått av:

Leder: Turid H Finne
Nestleder: Geir Vidar Nubdal
Kasserer: Geirid Holm
Styremedlem: Ludvig Finne
Styremedlem: Johnny Neerland
Styremedlem: Amund Finne
Styremedlem: Erik Sørvik
Vara: Julie I Nubdal

2023 var året Kolvereid idrettslag etablerte breddetilbud innen e-sport i Nærøysund.

Tett dialog med hovedlaget i Kolvereid idrettslag og Nærøysund idrettsråd resulterte i et enstemmig vedtak og heiarop på oppstart av ny særgruppe samme år som Kolvereid idrettslag er 100 år.

Etableringsfasen har vært organisert som prosjekt. Vi er svært fornøyd med å ha fått inn gode samarbeidspartnere i både privat og offentlig sektor som har bidratt økonomisk, samt en frivillig gjeng som har bidratt med enorm egeninnsats for å få etablert Esport Gaming Arena, totalt prosjektregnskap NOK 3 millioner for 2023.

Vi har inngått samarbeidsavtale med Nærøysund kommune der kommunen står som eier av lokalene i Nærøysund Arena i en periode. Dette er svært nyttig for oss i oppstarten, der vi kan prioritere at midlene skal gå til innkjøp av utstyr og oppstart av klubb, noe som kommer våre medlemmer til gode. Vi har ellers hatt et svært godt samarbeid med Nærøysund kommune i prosjektet, der de har bidratt med både kompetanse og sterkt engasjement i prosjektet, både innen kultur, skole og ungdomstiltak.

I tillegg til ordinære treninger for 97 barn og ungdom i alderen 9 år og oppover har vi høst 2023 hatt mange spennende aktiviteter i Njord:

  • Under Kolvereiddagene 2023 bidro vi med det populære barne- og ungdomstiltaket KDGaming sammen med ungdomsklubben og Terningtårnet spillklubb.
  • 16. september ble det gjennomført offisiell åpning av Njord Esport. En storstilt åpning av ordfører Amund Hellesø, Ole Jørstad fra Norges idrettsforbund, Dagfinn Eriksen fra Elcom og Ludvig Finne.
  • I samarbeid med Vrimmel arrangerte vi i november både bokbad og gaming med Victor og Chris.
  • I november deltok vi på Åpen dag i Nærøysund Arena. Dette var en av aktivitetene for 100-årsfeiringa av KIL.
  • I november var vi medarrangør på Nørvikcon sammen med Terningtårnet spillklubb.
  • Vi har i samarbeid med UKM Nærøysund arrangert to kurskvelder for ungdom.

Vi har helt fra vi startet dette initiativet vært svært bevisst på å at etableringa skulle være en del av koblingen offentligheten-frivillighet-næringsliv, dette for å knytte aktiviteter gjennom idrettslaget tettere på offentligheten og næringslivet. Ved prosjektstart var vi ikke bevisst på hvor store synergier dette prosjektet kunne gi, men vi har i løpet av prosjektperioden fått tett dialog med flere aktører som vil gjennomføre spennende tiltak sammen med oss videre.

Vi mottar ikke LAM-midler og har kun medlemskontigent som ordinær inntektskilde, så vi er avhengig av å jobbe med flere prosjekter, økonomisk støtte fra samarbeidspartnere samt utvikling- og inntektsbringende aktivitet i særgruppa. Dugnad for gruppa skal også i 2024 være aktivitetsrelatert innenfor gaming. Vi er i godt i gang med påmelding til bedriftsliga samt at vi planlegger åpne dager i EG-Arena samt Lan høst 2024

Noen har drømmer som det aldri blir noe av. Noen sier de høyt. Det gjorde Ludvig. Takk til Ludvig Finne for initiativ og for aldri gi opp drømmen, ildsjeler og frivillige, næringsliv og kommune for at Njord Esport er en realitet.

Kolvereid 01.02.24
Styret