Om oss

Njord E-sport er en særgruppe i Kolvereid idrettslag. Vi er en breddeklubb som gir organisert e-idrettstilbud for barn og ungdom i Nærøysund.

Ærlighet, samhold, respekt, glede og trivsel!

I Njord E-sport hilser alle trenere, barn og foreldre, vi viser respekt og entusiasme for hverandre uavhengig av prestasjoner. Vi heier på hverandre og rakker ikke ned på andre.

Det er lov å være god hos oss, og det skal være en prestasjonsmiljø der gode mestringsopplevelser for det enkelte medlem er like mye verdt.

Vi heier på hverandre – og ser utviklingspotensialet hos den enkelte deltaker!

Professional gamer greeting and support team fists hands online game in neon color blur background. Soft focus, back view.
bærekraft xxx

Etablering Esport-/Gaming-Arena

I 2023 har vi sammen med næringsliv og offentlig sektor etablert E-sport/Gaming-Arena (EG-Arena), der vi som Njord e-sport er i sentrum for å knytte idrettslaget sterkere sammen med fritid, skole og næringsliv.

Vi samarbeider tett med Nærøysund kommune, næringliv og andre frivillige aktører gjennom EG-Arena for at Nærøysund skal bli en enda bedre plass å bo. Ved bruk av FNs bærekraftsmål kan vi beskrive etableringa ut fra:

  • God helse og livskvalitet - Ungdoms mentale helse har lenge vært i fokus, da ensomhet og manglende sosialisering er en stor utfordring for mange unge, i Nærøysund jmf Ung data. Vi kan ikke hjelpe alle, men vi kan tilby trygge rammer for spesielt de som bruker gaming som et tilfluktssted.
  • God utdanning - EG-Arena knytter bånd innen innovasjon mellom næringsliv, ungdommer og skole - også på fritiden.
  • Likestilling mellom kjønn - E-sport og gaming skaper broer på tvers av både kjønn, religion, legning og fysiske/psykiske utfordringer.
  • Industri, innovasjon og infrastruktur - Tettere samarbeid mellom næringsliv og ungdom for å bidra til innovative løsninger er entreprenørskap i praksis.
  • Mindre ulikhet - EG-Arena tilbyr gaming og e-sport til alle, uansett økonomiske forutsetninger. Deriblant tilbys det frikort for deltakelse gjennom Nærøysund kommune. EG-Arena er en plass uansett funksjonsnivå.