E-sport Gaming Arena

Etablering E-sport Gaming Arena

I 2023 har vi sammen med næringsliv og offentlig sektor etablert E-sport Gaming-Arena (EG-Arena), der vi i Njord e-sport er i sentrum for å knytte idrettslaget sterkere sammen med andre fritidsaktiviteter, skole og næringsliv.

Vi samarbeider tett med Nærøysund kommune, næringsliv og andre frivillige aktører gjennom EG-Arena for at Nærøysund skal bli en enda bedre plass å bo og leve i. Ved bruk av FNs bærekraftsmål kan vi beskrive etableringa ut fra:

  • God helse og livskvalitet – Ungdoms mentale helse har lenge vært i fokus, da ensomhet og manglende sosialisering er en stor utfordring for mange unge i Nærøysund jmf Ung data. Vi kan ikke hjelpe alle, men vi kan tilby trygge rammer for spesielt de som bruker gaming som et tilfluktssted.
  • God utdanning – EG-Arena knytter bånd innen innovasjon mellom næringsliv, ungdommer og skole – også på fritiden.
  • Likestilling mellom kjønn – E-sport og gaming skaper broer på tvers av både kjønn, religion, legning og fysiske/psykiske utfordringer.
  • Industri, innovasjon og infrastruktur – Tett samarbeid mellom næringsliv og ungdom for å bidra til innovative løsninger er entreprenørskap i praksis.
  • Mindre ulikhet – EG-Arena tilbyr gaming og e-sport til alle, uansett økonomiske forutsetninger. Deriblant tilbys det frikort for deltakelse gjennom Nærøysund kommune. EG-Arena er en plass uansett funksjonsnivå.  
bærekraft xxx

Samarbeidspartnere E-sport Gaming Arena