Møtereferater

Møtereferater

Allidrett er underlagt hovedlaget. Hver gruppe har en kontaktperson som er ansvarlig for aktiviteten og rapporterer til styret i KIL.

Det ligger derfor ingen styrereferater her.