Lag

Allidrett / Sportsmix

Allidrett for barn er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer, for eksempel i sal, i skogen, på banen, på snø, på is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå. Tilbudet er basert på at foreldre lager seg en styringsgruppe som organiserer aktiviteten. Idrettslaget tilbyr halltid, utstyr og trenere fra ulike idretter.

Sportsmix er ungdomsvarianten av allidrett. Dette er tilbud til de som går på ungdomsskolen hvor vi åpner idrettshallen og basishallen på fredager mellom kl 18-20. Her er det ungdommene selv som organiserer aktiviteten. Det spilles bl.a fotball, volleyball, badminton, leker sisten, turner eller bare henger med venner. Vi serverer frukt. Tilbudet er basert på at foreldre tar hallvakter. Vi leier inn turninstruktører. Tilbudet er mellom høstferien og påskeferien.

255877314_10160053061791454_5021248204078435504_n