Ildsjeler

Innsatspris

I 1984 ble det vedtatt å sette opp en innsatspris i Kolvereid Idrettslag.

Statuttene: Innsatsprisen skal være en påskjønnelse til medlemmer i laget som har fremmet lagets interesser i siste år eller over flere år på en fremragende måte. Dette for og skjerpe interessen til innsats for laget. Innsatspris kan tildeles både aktive idrettsutøvere for god og stor innsats, og for organisatorisk eller administrativ innsats. Den kan også tildeles grupper i laget. Hovedstyret bør avgjøre hvem som skal tildeles innsatsprisen. Det bør utdeles en pris hvert år.

Når spesielle forhold tilsier det, kan flere priser utdeles i et år. De som har fått prisen i et år, kan ikke få pris senere år. Prisen skal ha en standart utførelse, av inngraveringen skal gå frem hva prisen står for.

Innsatspriser
År Tildelt
2023 Sigfred Rønningen
2023 Hildegunn og Erik Måøy
2023 Brynjulf Flasnes
2022 Anne Kjersti Sørnmo
2021 Odd-Steinar Olsen
2020 Anne Laugen
2019 Geirid Else Holm
2018 Tove Malm
2017 -
2016 -
2015 Yngve Jakobsen
2014 -
2013 Henry Flosand
2012 Steinar Bråtteng
2011 Harry Trones
2010 -
2009 Jostein Brevik
2008 Svein Oluf Øren
2007 Kjell Olav Leirvik
2006 Harald Strøm
2005 Solrunn Urdshals
2004 Helge Hansen
2003 Knut Paulsen
2002 Geir Lauten
2001 Harry Petter Setran
2000 Arne Finnehaug
1999 Tor Bach
1998 Leif Bach
1997 Mona Holm
1996 Randi T. Finne
1995 Odd Strøm
1994 Kåre Aarmo
1993 Snorre Helmersen
1992 -
1991 Bente og Tore Holm
1990 -
1989 Per Gansmo
1988 Kjetil Holm
1987 Tore Jakobsen
1986 Fotballgruppa KIL
1985 Torbjørn Skoglund
1984 Gunn Finne