Våre anlegg

Denne oversikten viser at Kolvereid Idrettslag eier og driver en betydelig anleggsmasse som skaper stor aktivitet i nærmiljøet.

* Fotball-løkka
* Sandvollyballbane
* Håndballbanen
* Grusbanen
* Lysløypa
* Akebakken
* Hoppbakken
* Klubbhuset
* Tråkkemaskina
* Snøscooter

Nedenfor finner du bilde av noen av våre anlegg/ eiendeler