Treningsavgift

Medlemskontigent
For å være medlem i Kolvereid idrettslag:
Kr 100,- pr medlem eller 300,- pr. familie.

Treningsavgift
Treningsavgift utgjør en hovedinntektskilde for dekning av driftskostnader i håndballgruppa.

Treningsavgift 2019/2020 (satser vedtatt på årsmøte):

mini       500,-
g/j 10     650,-
g/j 12     950,-
g/j 14   1000,-
g/j 16   1300,-
senior   3200,-
veteran  250,-

Spillere som det ikke betales kontingent for innen forfall, eller hvor kontingent for forrige sesong ikke er betalt, vil ikke være spilleberettiget.
Avgifter som ikke betales innen fastsatt forfall oversendes til inkasso etter 1 varsel.
Spiller(e) som har foreldre/foresatte i trener- eller laglederrolle i håndballgruppa er fritatt for kontingent. Dette gjelder kun for spiller(e) i det aktuelle laget, ikke for søsken i andre lag. Foreldre/foresatte i styrerolle i håndballgruppa er fritatt for kontingent for en spiller. Når to foreldre bidrar på lagleder-/trenersida (eller bidrar på to lag), får familien fratrekk for kontingent på to barn.
Eventuell reduksjon av kontingent, pga. foreldres/foresattes økonomiske stilling, kan kun innvilges basert på søknad til styret.