Trenerveileder

Trenerveileder er ansvarlig for klubbens arbeid på banen. De sentrale områdene skal være rekruttering og oppfølging av trenere, ansvar for å gjennomføre konkrete tiltak for realisering av sportsplanen og ansvar for trenerforum.

Trenerveileder 2023:
Tor Gunnar Venås – ungdom- og seniorfotball
Thomas Fallmyr – barnefotball

Trenerveileder for keepere 2023:
Geir Lauten

Trenerveileder skal:
– Samarbeid med alle trenere i klubben gjennom trenermøter/enkelttreninger for å veilede trenere
– Ansvaret for at treningsøkta.no implementeres som et planleggingsverktøy for alle lag
– Arrangere 3 trenersamlinger i løpet av sesongen hvor treneransvarlig tar opp aktuelle tema, før oppstart på våren, midt i sesongen og en samling på høstsesongen.
– Rettlede trenere under samlinger og samtaler og komme med forslag til øvelsesprogram
– Tilstedeværelse på treninger til det enkelte lag etter koordinators kapasitet
– Lede enkelte lags treninger i samarbeid og etter avtale med lagets trener
– Være klubbens representant i samarbeidsprosjektene på trenernivå som klubben er en del av
– Rapportere til og samarbeide med sportslig leder
– Være med å foreslå kandidater til videreutdanning
– Representere klubben på verdig måte og vise gode holdninger iht ærlighet, samhold, respekt, glede og trivse

-På trenermøter implementere kvalitetsklubb, informere om sportslig plan og oppfordre trenere til bruk av bruk av treningsøkta.no.

-Bistår styret i arbeide med å engasjere trenere.

Revidert: Mars 2023