Talentutvikler

KIL fotballs talentutvikler er: 

KIL fotballs talentutvikler sine arbeidsoppgaver:
– Innstille spillere til sone- og kretslag, i samarbeid med trenerveileder og lagenes trenere
– Følge opp spillere som er med på sone-/kretslag
– Bistå spillere med råd og veiledning ifht egentrening, individuelle utviklingsmål, planlegging
– Utarbeide rød tråd, sammen med trenerveileder, aktuelle trenere og fotballstyret (sportsplan)
– rapporterer til sportslig utvalg

Revidert: April 2022