Styret

Verv Navn
Leder Nina Hamre
Nestleder Margareth Hammer
Kasserer Gjertrud Elin Olsen
Sekretær Anette Øie Johansen
Styremedlem Tone Eide
Varamedlem Andreas Marø
Varamedlem Tone Sund

Økonomikomite
Anita Kjekshus
Amund Kiil
Pål Tangen
Hege Bakken
Linda Mulstad Brønbo
Jan Ove Edvardsen

Valgkomite
Evy-Line Waagø
Mariann Torsvik
Pål Remi Kornerud