Rekrutteringsplan

Rekruttering 6-10 åringer

Velkommen til oss!

Å bli med i KIL fotball er både gøy, lærerikt og sosialt! KIL fotball er klubbstyrt, dette for å gi alle spillere et likeverdig og godt tilbud.
KIL fotball innkaller til rekrutteringsmøte 3. uka i august og 3. uka i mars hvert år. I tillegg har vi egne rekrutteringsmøter for foreldre, ungdom og voksne i Innvandringstjenesten.

Vi anbefaler at dere leser informasjon på vår hjemmeside. Har du facebook, anbefaler vi også at du blir medlem i KILfotball-gruppa.

KIL Fotball presenterer fotball for barn som begynner på skolen våren når de er 6 år. Formålet med rekruttering er å skape trivsel, læring og varig interesse for idrett og bevegelse i Kolvereid idrettslag.

Sportslig leder er ansvarlig for å rekruttere foreldretrenere som kan bistå med gjennomføringen av en times fotball-lek tilrettelagt for aldergruppen.
Treneransvarlig følger opp nye trenere, samt at de får tilbud om, og blir sterkt oppfordret til, å delta på barnefotballkurs utover høsten og våren.

Om du eller ditt barn blir medlem i løpet av sesongen, ta kontakt med lagleder eller rekrutteringsansvarlig, så får du orientering om klubben.

Tema på rekrutteringsmøte
Hvem er KIL fotball?
-Organisasjon
-Økonomi
-Driftsform
-Hvem jobber vi med?
-Aldersgrupper
-Barn og ungdom

Hvor jobber KIL fotball?
-Anlegg, utstyr
-Områder

Hvordan jobber KIL fotball?
Trenere
Ledere

Hvor deltar KIL fotball?
Turneringer
Kamper
Hva dekker klubben
Utstyr
Reiser
Hva må hver enkelt dekke?
Personlig utstyr

Hva er KIL fotball opptatt av?
-Trygge Rammer
-Fair Play
-Integrering
-Utdanning
-Trenere
-Ledere

KIL fotballs forventninger til foreldrene?
-Deltakelse
-Dugnad
-Funksjoner