Reiseregulativ

Satser for egenandeler ved bruk av privatbiler

Ytre Namdal Rørvik, Nærøy Kr 20,- pr. spiller
Ytre Namdal, Bindal Leka, Bindal, Terråk Kr. 30,- + ferge pr. spiller
Midtre Namdal Høylandet, Grong,       Overhalla, Namsos Kr. 75,- + ferge pr. spiller
Indre Namdal Lierne, Namsskogan,
Snåsa, Namdalseid
Kr. 100,- pr. spiller

Egenandel fordeles likt på bilene.

Satser for egenandeler for bruk av buss
Steinkjer – Åsen Kr. 300 pr. spiller
Skatval – Trondheim Kr. 400 pr. spiller

Bortekamper med buss
Det er gjort avtale med Terje Kristensen om transport av lag til bortekamper. Buss må bestilles minst 1 uke før avreise, helst for ½-års-sesongen.
Buss kan benyttes ved kamper som er så langt som til Steinkjer (Flatanger) eller lenger.
Lagleder bestiller buss, hvor minibuss skal brukes såfremt dette er tilgjengelig.
Ved bussreiser til steder ikke nevnt ovenfor brukes egenandelsats for sted det ligger nærmest. Egenandelene betales til sjåfør og dette trekkes fra på regning fra buss-selskapet. Regningen attesteres av lagleder/ trener før den leveres til kasserer.  Lagleder/foreldregruppe avgjør selv hvorvidt det skal betales egenandel av spillerne eller om beløpet skal dekkes av den sum laget til enhver tid har stående på sin SMN-konto.

Buss bestilles  hos Terje Kristensen. 91189113 eller [email protected]

 

Leiebil
Ved bruk av leiebil skal det være 5 spillere/ledere i hver bil. Egenandeler samles inn av leder og leveres kasserer senest 3 dager etter kamp.  Bilag med beløp og antall spillere signeres av lagleder og en spiller.