Reiseregulativ

Satser for egenandeler ved bruk av privatbiler

Ytre Namdal Rørvik, Nærøy Kr 20,- pr. spiller
Ytre Namdal, Bindal Leka, Bindal, Terråk Kr. 30,- + ferge pr. spiller
Midtre Namdal Høylandet, Grong,      Overhalla, Namsos Kr. 75,- + ferge pr. spiller
Indre Namdal Lierne, Namsskogan,
Snåsa, Namdalseid
Kr. 100,- pr. spiller

Egenandel fordeles likt på bilene.

Satser for egenandeler for bruk av buss
Steinkjer – Trondheim Kr. 200 pr. spiller

Bortekamper med buss
Buss kan benyttes ved kamper som er så langt som til Steinkjer (Flatanger) eller lenger.
Lagleder bestiller buss, hvor minibuss skal brukes såfremt dette er tilgjengelig.
Ved bussreiser til steder ikke nevnt ovenfor brukes egenandelsats for sted det ligger nærmest. Egenandelene betales til sjåfør og dette trekkes fra på regning fra buss-selskapet. Regningen attesteres av lagleder/ trener før den leveres til kasserer.  Lagleder/foreldregruppe avgjør selv hvorvidt det skal betales egenandel av spillerne eller om beløpet skal dekkes av den sum laget til enhver tid har stående på sin SMN-konto.

Ved behov for busstransport, ta kontakt med Henry Flosand så tidlig som mulig.

Leiebil
Ved bruk av leiebil skal det være 5 spillere/ledere i hver bil. Egenandeler samles inn av leder og leveres kasserer senest 3 dager etter kamp.  Bilag med beløp og antall spillere signeres av lagleder og en spiller.

 

Revidert: August 2021