Organisasjonplan KIL hovedlaget 2021 vedtatt på årsmøtet