Møtereferat


styre ogtrenermøtesvømmegruppa 9. mars

Mangler fra februar2015

Styremøte 18. jan svømming

* Styre og trenermøte 8.12.15 svømming

*  Styremøte 10.11.15 svømming

* Styremøte 21.10.15 svømming

Styremøte tirsdag 29 sept 15 svømming

*Trener og styremøte onsdag 2. september 2015 svømming

**********************************************************************

2014 og vår 2015