Medieavtale

Kolvereid IL har inngått en medieavtale med Ytringen Avis. Sponsoravtalen sikrer KIL og særgruppene annonseplass fram til sommeren 2016.

Fordelingen av gratisannonse-plassen i Ytringen Avis vil for 2013 være

Hovedlaget: ½ side
Fotball: ½ side
Handball: ½ side
Ski: ¼ side
Svømming: ¼ side
Friidrett: ¼ side
Bandminton: ¼ side
Allidrett: ¼ side
Orientering/Trim : ¼ side

Lederen i hver enkelt gruppe/særidrett står for tildeling av bruk i Ytringen.
Kontaktperson hos Ytringen Avis er Tor Ludvigsen. Han lager et system som ivaretar hvor mye hver enkelt gruppe bruker/har brukt.