Lov og verdier

KIL håndball bygger på Kolvereid idrettslags sin lovorganisasjonsplan og verdigrunnlag.

Verdibegrep som kjennetegner KIL er ærlighet, samhold, respekt, glede og trivsel.
Hva betyr dette for KIL håndball?

Trenere
Styret og lagledere
Spillere
Foreldre