Lagledere / trenere

KIL fotball har utarbeidet laglederveiledning.

KIL fotball følger NFFs krav om trenerkompetanse.

Barnefotball (6-12):
– En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden
– En trener pr. årskull med minst ett delkurs fra NFF Grasrottreneren
Ungdomsfotball (13-19):
– En trener pr. lag med ungdomsfotballkvelden
– En trener pr. årskull med NFF Grasrottreneren

G/J-2017

Trener:            Anders Paulsen

Lagleder:

G/J-2016

Trener:             Per Ole Holm
                         Ola Nordahl

Lagleder:         Lena Kristoffersen Nordahl

 

G-8

Trenere:         Bendik Faanes

Lagleder:        Gjertrud Dolmen

 

G-9

Trenere:         Anders Paulsen
                      Anna Elisabeth Skotvik

Lagleder:      Kenneth Haug

 

J-8/9

Trener:        Morten Kjønsø
                   Michael Viken Berg

Lagleder:     Annie Reppen

 

J-10

Trenere: Stig Henning Tømmermo
              Jo Anders Berg Tangen
              Margareth Haug

Lagleder: Marion Sandberg Devik

 

G-10

Trenere:      Per Ole Holm
                   Hanne Kristoffersen

Lagleder:    Janne Volden
                   Tine Melkersen

 

G-11

Trenere:     Mads Øren
                  Thomas Fallmyr

Lagleder:   Monica Aarsland
                  Hanne Heimsvik

 

 

G-12

Trenere:     Mats Ola Lundseng
                   Ayla Veronica Johansen
                   Ola Nordahl

Lagleder:    Gaute Ramstad

 

J-13

Trenere:     Jostein Vardehaug
                  Roy Arne Lysberg
                  Jann Inge Rosenvinge
                  Hege Strand Blavik
                 

Lagledere: Lars Inge Lauritzen
                  Marianne Dille

 

G-13

Trenere:     Tore Martin Lilleby
                   Eirik Haugerøy

Lagledere:  Hildegunn Gjertsås
                   Ann-Karin Strøm

 

G-16

Trenere:      Pål Remi Kornerud
                    Kim Rune Bøe

Lagleder:    Eskild Sem

 

J-15

Trenere:      Wenche Finseth
                    Magnus Dille

Lagleder:    Geirid Holm

 

Senior damer

Trener:          Tor Gunnar Venås

Lagleder:      Anne Laugen

 

Revidert: Mars 2023