Kvalitetsklubbansvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig holder overordnet tak i konseptet og følger opp og kommuniserer konseptet med klubbens aktive, medlemmer og frivillige.

Kvalitetsklubbansvarlig 2022 er:
Anne Laugen
Tlf: 41411922
Mail: [email protected]

Kvalitetsklubbansvarlig skal:
– Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis
– Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet
– Følge opp de standarder som er satt i system med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis
– Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt
– Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet
– Være KIL fotballs bygger på verdiene ærlighet – samhold – respekt – glede- -trivsel
– Rapporter til styret

Revidert: April 2022