Innsatspokal

I 1984 ble det vedtatt å sette opp en innsatspokal i Kolvereid Idrettslag.

Statuttenepokal
Innsatspokalen skal være en påskjønnelse til medlemmer i laget som har fremmet lagets interesser i siste år eller over flere år på en fremragende måte. Dette for og skjerpe interessen til innsats for laget.

Innsatspokalen kan tildeles både aktive idrettsutøvere for god og stor innsats, og for organisatorisk eller administrativ innsats. Den kan også tildeles grupper i laget.

Hovedstyret bør avgjøre hvem som skal tildeles innsatspokalen. Det bør utdeles en pokal hvert år. Utdelingen foretas på hovedlagets årsmøte. Når spesielle forhold tilsier det, kan flere pokaler utdeles i et år. De som har fått pokalen i et år, kan ikke få pokal i senere år.

Pokalen skal ha en standart utførelse, og alle pokaler skal være like. De skal ha en høy verdi. Av inngraveringen skal gå frem hva pokalen står for.

År Tildelt

2015 Yngve Jakobsen

2014 Ingen
2013 Henry Flosand
2012 Steinar Bråtteng
2011 Harry Trones
2010 Ingen
2009 Jostein Brevik
2008 Svein Oluf Øren
2007 Kjell Olav Leirvik
2006 Harald Strøm
2005 Solrunn Urdshals
2004 Helge Hansen
2003 Knut Paulsen
2002 Geir Lauten
2001 Harry Petter Setran
2000 Arne Finnehaug
1999 Tor Bach
1998 Leif Bach
1997 Mona Holm
1996 Randi T. Finne
1995 Odd Strøm
1994 Kåre Aarmo
1993 Snorre Helmersen
1992
1991 Bente og Tore Holm
1990
1989 Per Gansmo
1988 Kjetil Holm
1987 Tore Jakobsen
1986 Fotballgruppa KIL
1985 Torbjørn Skoglund
1984 Gunn Finne